Förortsakademin

Verksamhetsidé och syfte

Förortsakademins verksamhetsidé är att tillsammans med gymnasieskolor erbjuda schemalagd fotboll, dagtid för ungdomar på gymnasienivå för att förbättra och fullfölja sina studier.


Detta ger även bättre möjligheter att undvika kriminalitet och utanförskap samt att integreras i samhället


United Förortsakademi AB är ett non profit företag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ytterligare information


VISION

Vår vision är att alla ungdomar ska få möjlighet att vara en del av Förortsakademin i Sverige.


Ambition

Förortsakademin har som ambition att bilda akademier i alla större städer i Sverige.


Mission

Förortsakademins mission är att ungdomar, oavsett förutsättningar, förbättrar och fullföljer sina studier och att dessa ungdomar blir en del av samhället utan missbruk och kriminalitet.


Var?

Förortsakademins förortsakademi kommer att vara beläget i centrala Göteborg på heden


Vår målgrupp

Förortsakademins målgrupp är ungdomar som behöver stöd och hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar nå ett bättre studieresultat och slutligen en examen.

Förortsakademins ungdomar återfinns inom gymnasiets IM Program.


Förortsakademins ungdomar har med sig en låg eller obefintlig skolbakgrund och är inte sällan från förorten med en problematisk socioekonomisk bakgrund.


När?

Förorts akademin kommer att starta sin pilotverksamhet under 2021.


Hur?

Förortsakademins ungdomar erbjudas att deltaga på två träningar per vecka dagtid inom ramen för skolverksamheten.


Förortsakademin erbjuder mat och träningskläder.

Ungdomarna byter om och äter tillsammans i Förortsakademins lokaler innan och efter träning.


Träningen sker av utbildade fotbollstränare om två per pass. Gymnasieskolan bidrar med en person under träningen.

Varje pass inkluderat mat och ombyte är på två timmar varav 60 minuter är träning.

Maten till träningen utformas av Förortsakademins nutrionist och träningen är upplagd efter varje individs förmåga. Förortsakademin har ansluten läkare som samverkar med skolans Elev Hälso-Team.


Pris?

Verksamheten är kostnadsfri för ungdomarna och förortsakademin är inte kopplat till någon annan idrottsförening.

Fysisk aktivitet


Fotboll är en fysisk aktivitet som många gärna deltar i som dessutom går att genomföra på många olika nivåer och i olika konstallationer.


Fysisk aktivitet bidrar med många positiva effekter utöver att det är roligt.

Gemenskap


Fotboll är en sport som skapar gemenskap, både mellan deltagare och de runtomkring.


Gemenskap och sociala aktiviteter skapar trygghet och sammhörighet.

Huvudman

Förortsakademin

Förortsakademin är det perfekta valet för unga som letar efter en meningsfull utbildningsupplevelse. Vi motiverar ungdomar att välja utbildning genom att centrera det omkring fotbollen. På Förortsakademin får ungdomar möjlighet att utveckla sitt intresse för sport samtidigt som de prioriterar sin skolgång. Vi tror på att kombinera idrott och utbildning för att skapa en stabil grund för framtiden.


Förortsakademin är en Non-Profit Organisation som bärs upp av ideella krafter.

Förortsakademin är en registrerad ideell förening med org.nr: 802546-4374

Kontakta oss